BLOG DE 1º E 2º CURSOS DO CEIP PLURILINGÜE A PEDRA DE BUEU

BLOG DO 1º E 2º CURSOS DO CEIP PLURILINGÜE A PEDRA DE BUEU

sábado, 6 de septiembre de 2014

EMPEZANDO CON BO PÉ...

Os criterios que se van ter en conta na AVALIACIÓN INICIAL do 1º curso son:
 • Escoita e atende ordes colectivas.
 • Expresa emocións e desexos.
 • Comunícase de forma axeitada cos seus compañeiros e adultos.
 • Constrúe de forma oral oracións sinxelas e gramaticalmente correctas.
 • Pronuncia correctamente todos os fonemas e sinfóns.
 • Escoita con atención pequenas explicacións, relatos, contos...
 • Responde a sinxelas preguntas relacionadas con contos lidos.
 • Recorta debuxos grandes seguindo unha liña.
 • Colorea respectando os bordes con soltura e gusto.
 • Debuxa de forma completa o esquema corporal.
 • Identifica e escribe o seu nome.
 • Identifica o nome dos seus compañeiros.
 • Coñece e le os fonemas vocálicos.
 • Identifica e relaciona co seu son algún fonema consonántico.
 • Le palabras cos fonemas coñecidos.
 • Escribe palabras sinxelas cos fonemas coñecidos.
 • Identifica conceptos como arriba - abaixo, dentro - fóra, diante - detrás, preto - lonxe, grande - pequeno…
 • Conta progresivamente do 0-9.
 • Identifica e escribe os números do 0-9.
 • Relaciona nº con cantidade do 0-9.
 • Identifica o concepto de máis e menos.
 • Atende e obedece as normas establecidas.
 • Remata os seus traballos de forma autónoma.
 • Identifica, recolle e coida o material persoal.
 • Participa no xogo respectando as normas e aos seus compañeiros.
 • Manifesta interese e gusto polas diferentes actividades escolares.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...